Cookies & Integritetspolicy

Cookies
När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Den här informationen kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används mest för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse.

Cookies används ofta för att "komma ihåg" dig och dina preferenser, antingen för ett enda besök (genom en "session cookie") eller för flera upprepade besök (med hjälp av en "persistent cookie"). De säkerställer en konsekvent och effektiv upplevelse för dig som besökare och utför viktiga funktioner som tillåter dig att registrera dig och förbli inloggad. Cookies kan ställas in av den webbplats du besöker (känd som "first party cookies"), eller av tredje parter, till exempel de som serverar innehåll eller tillhandahåller reklam- eller analystjänster på webbplatsen ("third party cookies").

StjärnaFyrkant använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner i sociala medier och för att analysera vår trafik. StjärnaFyrkant delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonser och analyspartners.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi sparar dina cookies.

Integritetspolicy
StjärnaFyrkant värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där L.T.S Telekommunikation AB eller koncernbolag (”StjärnaFyrkant”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Personuppgifter
Vi samlar in dina personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det. För varje specifik behandling av personuppgifter där vi samlar in personuppgifter från dig informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett avtal och om det är en skyldighet att lämna personuppgifterna eller inte samt möjliga konsekvenser om du väljer att inte göra det.

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. StjärnaFyrkant använder leverantörer för e-post, molntjänster, antimalware, brandväggar etc. där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. Varje sådan överföring av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande lagar. För överföringar utanför EU / EES använder StjärnaFyrkant standardavtalsklausuler som bilaga till våra personuppgiftsbiträdesavtal enligt kapitel V i GDPR.

När konton skapas och produkter samt tjänster beställs från StjärnaShop behandlar vi personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av denna integritetspolicy. Detta innebär att kunden accepterar StjärnaFyrkants behandling av personuppgifter för sina företagsrepresentanter när konton skapas i StjärnaFyrkant StjärnaShop. Det innebär vidare att kunden själv inhämtar samtycke i sin egen organisation om kontobegäran inte sker från företagsrepresentanten själv.

För företagsrepresentantkonton i StjärnaShop behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress och eventuellt mobiltelefonnummer (vid 2-faktorsautensiering) samt den informationen du tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Även personuppgifter som anställningsnummer kan komma att sparas på kundens begäran.

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller mottar nyhetsbrev via e-post behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet. När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem. Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla företag i vår koncern (dvs. dotterbolag, vårt moderbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt och nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till tredje part. Undantag är avtalade tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera varorna du beställer eller tillhandahålla tjänster, om dessa parter samtycker till att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte avtalats.

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta order.lts@stjarnfyrkant.se för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

StjärnaFyrkant förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.